Jan Anema geridderd

Achttien jaren lang leidde Jan Anema als directeur bestuurder stichting De Klup Twente. Vrijdag 17 december zwaaide hij af. Er was natuurlijk een feestelijk afscheid met veel gasten voorbereid, alleen ging daar een dikke streep door. Toch was er een piepkleine bijeenkomst met een grote verrassing in de vorm van een onverwacht bezoek van burgemeester Gerritsen. Die bracht Anema een koninklijke onderscheiding voor zijn grote verdiensten.
In plaats van een receptie en een etentje in klein gezelschap, werd het afscheid van Jan Anema niet meer dan een kleine bijeenkomst van een uurtje. Ook mochten er maar een paar medewerkers en een paar bestuursleden bij zijn. Zij kregen een stoel (op anderhalve meter van elkaar) in de grote hal voor een podium met grote schermen. Daar werd een serie van tevoren gefilmde toespraakjes van vrijwilligers, bestuurders, ambassadeurs, vrienden en bekenden vertoond. De filmpjes werden door presentator/liedjesschrijver Willem Gunneman aan elkaar gepraat en gezongen. Alle gasten die zouden komen, konden het feestje via een livestream volgen.

De rij sprekers op het beeldscherm en een enkeling in de zaal zwaaiden Anema lof toe en bedankten hem voor de samenwerking. Hij werd ook verrast met presentjes in de vorm van een Heracles sjaal en wijn uit Twenterand. Vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zoomde in op Anema’s inspirerende manier van werken en het feit dat hij opmerkelijke innovaties wist te bewerkstelligen, zoals het inclusiewerk en het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT. Na Schouten was het podium plots voor burgemeester Gerritsen, tot grote verbazing van Anema. “Door jouw constructieve opstelling, creativiteit en vermogen om mee te denken over transities heeft De Klup een professionaliseringsslag van jewelste kunnen maken’, aldus Gerritsen. ‘En daarmee maakte je het leven van mensen met een beperking leuker, leefbaarder en – in positieve zin – ook een beetje spannender.’ Gerritsen besloot zijn betoog met de plechtige mededeling dat het zijne koninklijke hoogheid koning Willem Alexander heeft behaagd hem voor zijn grote verdiensten te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen mocht Gerritsen niet zelf opspelden, dat mocht Jan’s echtgenote Annet doen.

Anema was buitengewoon verrast en vereerd met de mooie woorden en de onderscheiding. ‘Maar’, zo zei hij, ‘deze resultaten zijn van jullie allemaal’, en wees naar zijn collega’s in de zaal. ‘Je kunt als directeur wel mooie plannen hebben, maar je hebt wel mensen nodig die het uit kunnen en willen voeren.’
Jan Anema is met de koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid ‘dubbel gedecoreerd’. Eerder ontving hij al de gouden Klupengel voor zijn grote verdiensten. Jan Anema is inmiddels opgevolgd door Alina Fazal.