Klachten

Heb je een klacht over één van de activiteiten van De Klup Twente? Meld je klacht dan bij de betreffende activiteitencoördinator.

Indien het niet is gelukt om samen tot een oplossing te komen, kan de klacht bij de directie van De Klup Twente ingediend worden:

  • schriftelijk: Stichting de Klup Twente, t.a.v. directie van De Klup Twente, Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo
  • per email: Alina Fazal – directeur bestuurder mailadres alina@deklup.nl

Heb je een klacht over één van de activiteiten van De Klup Twente? Meld je klacht dan bij de betreffende activiteitencoördinator.

Indien het niet is gelukt om samen tot een oplossing te komen, kan de klacht bij de directie van De Klup Twente ingediend worden:

  • schriftelijk: Stichting de Klup Twente, t.a.v. directie van De Klup Twente, Berlagelaan 2, 7606 ST Almelo
  • per email: Alina Fazal – directeur bestuurder mailadres alina@deklup.nl

Indien u niet tot een oplossing bent gekomen samen met de coördinator en niet samen met de directeur bestuurder, dan kunt u een beroep doen op de Onafhankelijke Klachtencommissie

Klachtenregeling Onafhankelijke Klachtencommissie 2022