Klachten

Bij De Klup Twente doen wij ons best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iemand niet helemaal tevreden is over de dienstverlening. Dan hopen wij dat diegene dit aan ons laat weten. Wij zien een klacht als een kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Heeft u een klacht? Pak dit dan in eerste instantie op met diegene over wie deze klacht gaat. Komt u er niet uit, stuur dan een mail naar info@deklup.nl. Wij sturen u onze klachtenregeling toe. In deze regeling staat op welke manier u een klacht kunt indienen, wie deze klacht gaat behandelen en welke procedure gevolgd moet worden.