Algemene voorwaarden

  1. Definities

Identiteit van de ondernemer

Stichting De Klup Twente
Berlagelaan 2

7606 ST Almelo

0546 536 820
https://www.deklup.nl/

KvK: 41027785

Klant:

De persoon of rechtspersoon die De Klup een bestelling plaatst.

Ontvanger:

De geadresseerde, dat wil zeggen de persoon of rechtspersoon bij wie de bestelling, op het aangegeven adres, dient te worden afgeleverd.

Orderbedrag:

De opgegeven prijs, inclusief de bezorgkosten en de BTW.

  1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen De Klup en haar klanten. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de website van deklup.nl.  De Klup behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen.

  1. Bestelling

3.1 Een bestelling is eerst geplaatst – en de overeenkomst tot stand gekomen – na de online validatie van een betalingstransactie, de orderbevestiging op scherm en vervolgens de bevestiging van de bestelling per e-mail. De e-mail bevat de ordergegevens.

3.2 De Klup accepteert uitsluitend bestellingen voor levering op bestemmingen in Nederland.

  1. Betaling

4.1 De betaling van het orderbedrag door de klant vindt online plaats. De klant kan betalen met iDEAL en Paypal. Het betalingsverkeer wordt afgehandeld door een erkende en beveiligde betalingendienst. Verwerking en validatie geschiedt online.

4.2 De Klup is niet aansprakelijk voor onregelmatigheden in het betalingsverkeer die zich afspelen buiten haar invloedssfeer.

  1. Levering

In verband met de kwaliteitsgarantie vindt levering niet plaats ingeval het KNMI een temperatuursvoorspelling voor de bezorgdag van 25 graden of hoger afgeeft. Als er sprake is van een geaccepteerde bestelling, wordt de bestelling geleverd op de eerstvolgende dag dat de temperatuur het toelaat.

Uw bestelling word de dag voor de gewenste afleverdatum aangeboden aan  Post.nl of waarna deze zorg draagt voor de bezorging.

Transport en verzending vindt plaats voor rekening en risico van de Cliënt en wel vanaf aanvang van de verzending. Wij geven geen garantie op breuk gedurende de verzending.

Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen en indien dit toch onverhoopt het geval is de klant de koop kan ontbinden en zijn geld gerestitueerd kan krijgen.

  1. Kwaliteit

6.1 De website geeft een impressie van de te leveren chocolade.  Het vermelde gewicht is indicatief. Minimale afwijkingen met betrekking tot het gewicht kunnen zich voordoen.

6.2 De Klup betrekt haar bonbons van in goede naam en faam bekend staande chocolatiers. De Klup verpakt de choclade op dusdanige wijze dat deze bij een temperatuur van maximaal 25°C mits binnen een dag door Post.nl bezorgd zonder kwaliteitsverlies bij ontvanger aankomen. Indien de kwaliteit van de chocolade ondanks de bestede zorg onvoldoende is kunnen zowel klant als ontvanger met De Klup (hans@deklup.nl) contact opnemen en zullen wij deze conform ons klachtenprotocol afhandelen.

  1. Bezorging

7.1 Indien de bestelling op een normale werkdag is geplaatst vóór 12.00 uur wordt deze binnen twee dagen bezorgd. Uit de meest recente gegevens blijkt dat gemiddeld 95% van de post daadwerkelijk de volgende dag door Post.nl wordt bezorgd.

7.2 Bij bestelling van een pakket kan, in het geval van afwezigheid van de ontvanger het pakket bij de buren worden afgegeven. Indien dit is aangegeven en hieraan is uitvoering gegeven, wordt hiervan een bericht achtergelaten bij de ontvanger. De Klup is vanaf het moment van verzending niet meer verantwoordelijk voor het afgegeven pakket. Restitutie van het orderbedrag is niet mogelijk.

7.3 Geen bezorging vindt plaatst op Zon- en Feestdagen, met uitzondering van speciale acties.

7.4 De Klup behoudt zich het recht voor geplaatste bestellingen bestemd voor ontvangers op recreatiegebieden zoals kampeerterreinen, bungalowparken, jachthavens, ziekenhuizen, hotels  en ontvangers op militaire afdelingen of schepen te annuleren. In dat geval wordt de betaling gerestitueerd.

  1. Klachten

Klachten worden door De Klup geregistreerd en afgehandeld volgens een vastgesteld klachtenprotocol.

  1. Geheimhouding en Privacy

9.1 De Klup behandelt de order-informatie strikt vertrouwelijk. Adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en worden niet aan derden gegeven.

9.2 Elke vorm van misbruik van de site, stalking of oplichting zal worden doorgegeven aan de Internet-provider en aan de politie.

10.Diversen

10.1 De naam De Klup, en het beeldmerk, zijn exclusief voorbehouden aan De Klup en mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van De Klup worden gebruikt.

10.2 Het downloaden van materiaal van deze website is voor eigen risico.

10.3 Op transacties met De Klup is Nederlands Recht van toepassing.