Belangrijk nieuws!

Beste deelnemers, vrijwilligers en personeel,

Het bestuur van de Klup Twente heeft besloten om met ingang van maandag 16 maart 2020 alle Klupactiviteiten in Almelo en regio in ieder geval een maand stil te leggen.

Bij de Klup Twente komen we veel in contact met kwetsbare mensen die een risicogroep vormen voor het coronavirus. De Klup Twente neemt daarom geen risico temeer het gaat om een geheel nieuw virus waar mensen niet tegen ingeënt zijn.

Lees meer

De Klup Twente: tijdsbesteding voor iedereen

Vrijwilligersorganisatie stichting de Klup Twente is een voorliggende voorziening. Ze zorgt voor participatie, integratie en activering van mensen met en zonder beperking in tien gemeenten. De Klup Twente biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, ondersteuning en meer dan 50 verschillende activiteiten voor de vrije tijd. Een deel van de activiteiten wordt aangeboden in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2 in Almelo, de overige activiteiten zijn op andere plekken, zoals zwembaden en buurthuizen. De Klup Twente heeft ook een eigen vervoersdienst en het eigen game-, sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT.
Wilt u meer informatie? Kijk op deze website bij Over ons of bel gerust, we helpen graag. 0546 536820

Activiteiten

De Klup Twente heeft een breed scala aan activiteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren op het gebied van zelfredzaamheid, educatie, sport/bewegen en recreatie. Via ons zoeksysteem kunt u eenvoudig gericht zoeken naar een geschikte activiteit. Maar u mag natuurlijk ook altijd bellen.
Vul hieronder de vragenlijsten in en klik op de knop ‘Zoek activiteit’.