Meerjarenbeleidsplan

De Klup Twente verzorgt al meer dan een halve eeuw voor meer dan 1000 mensen met een beperking, senioren en andere kwetsbare doelgroepen een keur aan activiteiten. Daarvoor is De Klup wel aangewezen op subsidies van gemeenten èn op de van steun van derden. Dat komt niet vanzelf, het vergt voortdurend werken aan kwaliteit, continuïteit, ontwikkeling, innovatie en een goede werkrelatie. Hoe doet De Klup dat de komende jaren? Dat staat helder èn beeldend verwoord in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2024-2029.

Het meerjarenbeleidsplan is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De ontstaansgeschiedenis staat erin, er staat in verwoord waarom, hoe en wat De Klup Twente doet voor al haar doelgroepen en een overzicht van de projecten die er naast de reguliere activiteiten zijn en gaan komen.

Klik hier of op onderstaande afbeelding om ons meerjarenbeleidsplan te lezen