Coronavirus update / herstart activiteiten De Klup Twente!

De Klup Twente verwacht op zijn vroegst op 1 juni te kunnen starten met een deel van de activiteiten omdat er eerst per locatie alle coronavirus COVID-19 maatregelen genomen moeten worden om onze deelnemers en vrijwilligers een veilige omgeving te kunnen bieden. Een en ander vraagt veel onderzoek en puzzelwerk. En helaas ook tijd, omdat de richtlijnen voor organisaties pas recent door de rijksoverheid zijn vrijgegeven. We vragen daarvoor begrip.

Voor alle locaties waar De Klup Twente gebruik van maakt, moet een plan van aanpak zijn waarin duidelijk staat beschreven welke maatregelen getroffen zijn (checklist) en wie de aangewezen coronacoördinator is van de locatie en / of activiteit. Deze persoon zal toezien op het naleven van de maatregelen en mag ingrijpen als dit niet of onvoldoende gebeurt.

Welke activiteiten t.z.t. starten wordt via de website en facebook bekend gemaakt. De BSO al wel is gestart voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

NB. De verwachting is dat er langere tijd sprake gaat zijn van een anderhalve-meter-samenleving. Het versoepelen, opheffen of weer aanscherpen van de maatregelen hangt sterk samen met het aantal ziekenhuisopnames. Ook deze periode vraagt van iedereen dus een continue flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We dien ons hierop voor te bereiden!

Voor de brief voor alle deelnemers, klik hier: Brief deelnemers Corona 4

Voor de brief voor alle vrijwilligers, klik hier: Brief vrijwilligers Corona 4