Wij zijn op zoek naar een: 

Lid Raad van Toezicht

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht met kennis van zorg, welzijn en sociaal domein en maatschappelijke betrokkenheid.

Erbij horen is het allerbelangrijkste voor ieder mens. Voor sommige mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Daarom willen we bij de Klup ervoor zorgen dat iedereen mee mag doen. Bij De Klup mag je zijn wie je bent en dit ook laten zien. Wij organiseren al meer dan 50 jaar betekenisvolle dag- en avondactiviteiten voor mensen met een beperking (of bijzondere uitdaging) in de gemeente Almelo en omstreken. Daarbij denken wij in wat wél kan. Niet alleen bij onze deelnemers maar bij alles wat wij doen.

Dankzij de inzet van ruim 450 vrijwilligers kunnen wij wekelijks diverse activiteiten aanbieden, binnen 5 divisies:

 • activiteiten voor mensen met een beperking,
 • Naschoolse Dagbesteding voor kinderen uit het speciaal onderwijs of met een kwetsbaarheid,
 • FUN-IE-FIT, het game- en sportcentrum voor tal van doelgroepen,
 • dagstructurering voor senioren en mensen met een psychische kwetsbaarheid,
 • Mantelzorg Almelo voor mensen die zorgen voor en zorg hebben om een naaste.

De vrijwilligers krijgen – waar nodig – ondersteuning van de ongeveer 25 beroepskrachten (14 fte) die in dienst zijn van De Klup Twente.

Rol Raad van Toezicht

De Directeur Bestuurder van stichting De Klup Twente is eindverantwoordelijk voor het resultaat, onder toezicht van de Raad. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn: de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder, toezicht houden op het vastgestelde beleid en de bestuurder als sparringpartner met raad en daad bijstaan. Ook heeft de Raad in- en extern een ambassadeursrol.

Achtergrondinformatie

De Raad bestaat uit 5 leden en is zodanig samengesteld, dat hij als collectief in staat is om de statutair opgelegde eindverantwoordelijkheden waar te maken. Er is geen sprake van formele commissies. De zittingsduur is 3 jaar met een mogelijkheid tot twee maal herbenoeming. Jaarlijks vinden er 4 reguliere vergaderingen plaats aan het eind van de dag. Verder neemt een vertegenwoordiging van de Raad deel aan bijeenkomsten georganiseerd vanuit de organisatie: personeelsfeest, feestelijke of formele gelegenheden, kerstbijeenkomst en dergelijke. De Raad evalueert jaarlijks zijn functioneren. Er is sprake van een adequate informatievoorziening en een goede samenwerking met de Directeur Bestuurder. De Raad werkt onbezoldigd.
Gezien de ontwikkeling van de strategische koers is het wenselijk dat de volgende invalshoeken bij De Klup Twente binnen de RvT vertegenwoordigd zijn: Het werkveld Zorg/Welzijn/Sociaal Domein, kennis van openbaar bestuur/politieke ervaring, kennis van HRM, kennis van financiën en kennis van vrijwilligersbeleid en -werk.

Algemene kwaliteiten die van belang zijn voor deze rol zijn

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Integrale blik en helicopterview;
 • Affiniteit met de doelstellingen van de stichting De Klup Twente en brede maatschappelijke belangstelling;
 • Op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen op het gebied van welzijn/maatschappelijk werk of bereid zijn zich hierin te verdiepen;
 • In staat een juist evenwicht te bewaren tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Directeur Bestuurder te toetsen;
 • In staat om mee te denken/sparringpartner te zijn in onder meer de ontwikkeling van een strategische visie en te reflecteren op zaken als haalbaarheid, risico’s en keuzes.
 • Bereidheid om een actieve inbreng te hebben op de thema’s en het voortouw te nemen op eigen specifieke expertise;
 • Het vermogen om in teamverband te werken, zacht op de relatie met scherpte op inhoud, en in staat om in moeilijke situaties “de rug recht” te houden;
 • Affiniteit met positieve gezondheid;
 • In staat zich te verplaatsen in de doelgroep van stichting De Klup Twente en te handelen in dit belang zonder uitgesproken voorkeur of politieke kleur;
 • Open, rustig en weloverwogen, in staat om vertrouwen te winnen en langdurige relaties aan te gaan;
 • Voldoende beschikbaarheid en betrokkenheid om de rol goed in te vullen en diverse activiteiten bij te wonen namens de Raad.

Regionale binding, integriteit, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, toegankelijk- en benaderbaarheid, kunnen luisteren, een beschouwende aard, betrokkenheid en het zijn van een teamspeler, complementeren je profiel.
Gezien de aanwezige deskundigheid en ervaring van de Raad zijn we voor deze rol op zoek naar een toezichthouder met specifieke kennis, ervaring en kwaliteiten.

Deze specifieke kwaliteiten, kennis en kunde zijn

 • Heeft ervaring in zorg, welzijn en of sociaal domein, bijvoorbeeld als manager, beleidsadviseur of bestuurder.
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen zoals transformatie van het voorliggend veld en de bezuinigingsopgaven van gemeenten vanaf 2026.
 • Brengt hierin een relevant netwerk mee.
 • Ervaring als toezichthouder is een pré maar wij hebben eventueel ruimte voor een ‘beginnend lid RvT’ die over de juiste specifieke kennis beschikt en algemene kennis heeft van de taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder.

Heb je nog vragen?

Voor vragen over stichting De Klup Twente kan je contact opnemen met Alina Fazal op nummer 06-18194103. Voor vragen over de functie kan je RvT vice voorzitter Lenny Kleinherenbrink bellen op nummer 06-21880812.

Is je belangstelling gewekt?

Indien je voldoet aan de gestelde eisen en je geïnteresseerd bent, dan kan je je motivatie en CV uiterlijk 19 mei 2024 sturen naar HRM@deklup.nl. De gesprekken zullen worden gepland in week 22/23 op onze hoofdlocatie Meester Siebelinkhuis, Berlagelaan 2, te Almelo. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd.