Doel van de website ‘Stem jij ook?’ is:

Mensen beter voorbereiden op de naderende verkiezingen en hen stimuleren om gebruik te maken van hun stemrecht. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle mensen met een verstandelijke beperking zèlf de keuze kunnen maken of ze wel of niet gaan stemmen bij verkiezingen. Vaak wordt of werd die keuze gemaakt door hun omgeving, bijvoorbeeld omdat er weinig eenvoudige uitleg voorhanden was over wat verkiezingen en stemmen inhouden,

www.stemjijook.nl