Begin juni zijn we weer beperkt opgestart met een aantal activiteiten. Helaas hebben we dit jaar als eerste in Nederland zomervakantie wat inhoudt dat de activiteiten met ingang van komende week alweer stil liggen. De Klup heeft zomervakantie van zaterdag 4 juli tot en met zondag 16 augustus (met uitzondering van de BSO en Vakantieopvang).

Als alles rondom Corona goed blijft gaan willen we na de zomervakantie alle activiteiten weer opstarten. We gaan er dan ook van uit dat IEDEREEN weer verder gaat met de activiteit waar hij /zij voor de Coronatijd bij was. De contributies zullen dan per september weer geïncasseerd / gefactureerd gaan worden.
LET OP! Wil je (nog) niet aan de activiteit(en) mee doen na de zomervakantie moet je dit vóór 28 juli aangeven bij mij. Daarna gaan we bekijken of alles haalbaar is binnen de dan nog gestelde coronaregels. Zo niet, dan wordt er tijdig contact met je opgenomen.

Ik ben met vakantie van 8 juli t/m 28 juli. Na 28 juli zal ik de mail weer beantwoorden.

Ik wil iedereen een heel fijne en zonnige zomer(vakantie) wensen, maar vooral een goede gezondheid. En we hopen iedereen dan ook in goede gezondheid weer terug te zien in de week van 17 augustus (sommige activiteiten zullen later starten, daar krijgt men dan bericht van via de betreffende coördinator).

Jolanda Overdorp
Coördinator Activiteiten, Vrijwilligers en Studenten