Activiteiten De Klup Twente tijdens de Corona maatregelen

Fiefcraften
Fiefcraften is online gamen op Minecraft, maar dan op onze echte eigen server!
Voor meer informatie klik hier.

GOED LEZEN!!!!!
Maatregelen die gelden bij deelname aan activiteiten in het Meester Siebelinkhuis. De Klup moet net als iedereen voldoen aan de maatregelen die door het RIVM zijn vast gesteld. Dat houdt in dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om hier aan mee te werken. Er zal ook toezicht op gehouden worden. Een ieder die weigert zich hier aan te houden zal niet kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Onderstaande regels dienen voor aanvang van de komst naar het Meester Siebelinkhuis gelezen te worden. Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

– Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts of wanneer je plotseling niets meer ruikt of proeft.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden verhoging, koorts (vanaf 38 * C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
– Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD),
– Blijf thuis als je het nieuwe Coronavirus hebt gehad (vast gesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
– Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe Coronavirus is vastgesteld.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts,
– Houd 1,5 ,meter afstand van iedere andere persoon,
– Hoest en nies in je ellenboog en gebruik indien mogelijk papieren zakdoekjes. Was anders handen en
armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep,
– Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
– Was je handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, stoelleuningen, enz.), na toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus.
– Vermijd het aanraken van je gezicht.
– Schud geen handen.

Een aantal zaken zullen dus anders zijn dan je gewend bent:

– Bij elke ingang staat een desinfectiepaal. Als je binnen komt houdt je je handen daaronder en dan wrijf je de desinfect over je beide handen. Er zal de 1e keer iemand bij staan om je te helpen.
– Je mag niet eerder komen dan een kwartier voor aanvang van de activiteit en na de activiteit dien je gelijk naar huis te gaan.
– Bij binnenkomst ga je gelijk naar de ruimte waar je activiteit plaats vindt. Bij iedere ruimte is berekend
hoeveel personen er maximaal in mogen om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Mocht de groep groter
zijn dan wordt bekeken of de groep over 2 ruimtes verdeeld kan worden.
– De pauzes zullen plaats hebben in de ruimten waar de activiteiten plaats vinden. Dit is omdat er maar
maximaal 3 mensen aan de bar kunnen staan m.b.t. de 1,5 meter.
– Je jas neem je mee naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt.
– Houdt rekening met elkaar, kijk goed om je heen als je naar het toilet moet en wacht even als er meer
mensen lopen.

Het zal even wennen zijn voor iedereen maar we hopen dat we er met elkaar toch weer gezellige avonden
van kunnen maken. Als iedereen zijn/haar best doet gaat dat vast en zeker lukken.