Gemeente kiest De Klup Twente voor ondersteuning mantelzorgers

De gemeente Almelo vertrouwt na het faillissement van de Stichting Informele Zorg Twente de ondersteuning aan mantelzorgers toe aan De Klup Twente. De drie medewerkers van SIZT in Almelo maken ook de overstap naar de vrijwilligersorganisatie. Zij gaan bij De Klup Twente werken onder de naam Mantelzorg Almelo. Alle drie partijen – gemeente, De Klup Twente en de ‘Almelose tak’ van SIZT- zijn erg blij met de oplossing.

De Stichting Informele Zorg Twente vroeg onlangs faillissement aan en daarmee dreigden ontzettend veel mantelzorgers in acht gemeenten hun hulp en ondersteuning kwijt te raken. Een investeringsmaatschappij kwam vervolgens in beeld voor een doorstart, maar de gemeente Almelo wees die optie af. Verantwoordelijk wethouder Eugene van Mierlo gaf aan dat naar zijn overtuiging een organisatie met een commerciële doelstelling niet samengaat met het ideële karakter van de SIZT en beloofde zich in te zetten voor een goede oplossing.

Door het snelle handelen van zowel de gemeente als De Klup Twente is het mogelijk geworden dat Almelose mantelzorgers ook in de toekomst hulp en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken. Het gaat daarbij om grote aantallen mensen, want alleen in Almelo al zijn er zo’n 125 vrijwilligers en stagiair(e)s actief voor meer dan 1000 stadsgenoten die de zorg hebben voor een partner, familielid, buur of kennis. Voor hen regelt SIZT vrijwilligers die taken (even) kunnen overnemen, een boodschappendienst, oppas, een uitje of hulp bij de aanvraag voor huishoudelijk hulp (en tal van andere zaken). Daarnaast zorgt ze voor gespreksgroepen (ouders van een autistisch kunt dementie) en ontmoetingsmomenten voor lotgenoten (mantelzorgcafé, Alzheimer trefpunt).

Wethouder van Mierlo zei namens het college van burgemeester en wethouders zeer content te zijn met de overheveling van de taken van het SIZT in Almelo aan De Klup Twente. ‘Samen met De Klup Twente hebben we een fantastische oplossing gevonden voor onze mantelzorgers. Ik ben blij dat deze stichting dit werk oppakt. Omdat zij oog en hart heeft voor deze vrijwilligers en niet wordt afgeleid door het maken van winst of het uitbreiden van marktaandeel’, aldus Van Mierlo.

Bij de medewerkers van SIZT die de overstap naar De Klup Twente wagen, is er sprake van opluchting en blijdschap. ‘We kunnen hier op onze manier blijven werken en daar zijn we heel blij mee’, aldus Gerda Wessels. Directeur/bestuurder Jan Anema van De Klup Twente is opgetogen en ziet het toevertrouwen van het steunpunt voor mantelzorgers ook als een compliment en erkenning voor het werk dat De Klup Twente (een sociale onderneming die zorgt voor activering, integratie en participatie van mensen met een beperking) al decennia lang verricht. Hij verwacht ook een soepele ‘overname’, omdat De Klup Twente en de Stichting Informele Zorg Twente al lange tijd goede contacten hebben en op tal van gebieden nauw samen hebben gewerkt.

De gemeente Almelo en De Klup Twente zullen in overleg met de curator zorgen dat de ondersteuning van mensen de komende maand gewoon doorgang kan vinden. Ze verwachten ook dat de curator daar constructief aan al meewerken, zodat Almelose mantelzorgers geen hinder ondervinden van het faillissement van SIZT.