Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Dit betekent dat er voor deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van de Stichting de Klup Twente bepaalde zaken veranderen ten aanzien van de privacy rechten. De AVG heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Wij als stichting verwerken persoonsgegevens van u als deelnemer, vrijwilliger of medewerker en willen u daarom informeren over uw rechten die gebaseerd zijn op deze nieuwe wetgeving.

U heeft recht op inzage en correctie.

Dat wil zeggen dat u kunt opvragen welke gegevens er van u bekend zijn, waar deze voor worden gebruikt en door wie. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten corrigeren, mochten gegevens onjuist geregistreerd staan of in de tussentijd gewijzigd zijn.

U heeft recht op verwijdering van uw gegevens.

Op uw verzoek kunt u uw gegevens laten verwijderen. U heeft namelijk het recht om ‘vergeten’ te worden, indien u niet meer actief bent bij de Klup Twente.

U heeft het recht op dataportabiliteit.

Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen, zodat u deze vervolgens kan overdragen aan bijvoorbeeld een andere organisatie.

U dient toestemming te geven voor het verwerken van persoonsgegevens.

Voordat wij mogen overgaan tot het verwerken van uw persoonsgegevens dient u of een wettelijke verantwoordelijke (gemachtigde) daarvoor uitdrukkelijk toestemming te hebben gegeven.

Bewaartermijnen

Wij als Stichting hebben bewaartermijnen vastgelegd voor het bewaren van uw persoonsgegevens.Na uitschrijving bij de Stichting bewaren wij uw persoonsgegevens 5 jaar, tenzij u een verzoek doet om verwijdering van uw gegevens, dan zullen wij deze per direct verwijderen.

Mocht u 5 jaar lang niet hebben deelgenomen aan een activiteit, zullen wij uw gegevens na deze 5 jaar verwijderen. Mocht u in die periode van 5 jaar wel deelgenomen hebben aan één of meerdere activiteiten, dan zullen wij de bewaartermijn verlengen met telkens een jaar.