Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de week van de eenzaamheid. In deze week leggen we nog eens extra, nog meer dan we normaal al doen, het accent op het vinden van eenzame mensen in een sociaal isolement die geholpen zouden zijn als ze wat meer de deur uit zouden komen. Het is moeilijk om de echt eenzame mensen te vinden.

Daarom vragen wij aan mensen uit al onze doelgroepen: ken je iemand die eenzaam is, veel thuis zit en zelf maar moeilijk de deur uit komt om wat voor reden dan ook? Zou je samen met die eenzame persoon naar de Kom Erbij dag willen komen? Want samen ergens heen gaan is veel minder eng dan alleen.

Wanneer je hier bent, kun je deelnemen aan diverse activiteiten. Ook lopen er beroepskrachten van diverse organisaties rond met wie op informele wijze een gesprekje kan worden aangegaan. Op die manier hopen we een beeld te krijgen van wat de mensen belemmert, en wat hen zou kunnen helpen. Er wordt al veel voor eenzame mensen georganiseerd. Mogelijk is er toch iets waar wel behoefte aan is en wat er nog niet is. Dat horen we dan ook graag.
We hopen zo een passende oplossing in het voorliggende veld te kunnen vinden voor de mensen die geholpen zouden zijn om de deur uit te komen en weer meer andere mensen te zien.

Voorgaande jaren hielden we die week open dagen, inloopmomenten tijdens onze voorliggende activiteiten. Daar heeft niemand veel respons op gekregen. Vandaar dat we het dit jaar anders wilden aanpakken.
We organiseren 1 dag, dat is tevens de afsluitende dag van de week tegen de eenzaamheid. Dat is zaterdag 2 oktober dus.

Zouden jullie allemaal aan jullie deelnemers en vrijwilligers uit de gemeente Almelo willen vragen, of ze iemand kennen, een familielid, een buurvrouw of buurman, of een kennis die eenzaam is, en hen uitnodigen om samen met hen naar de Kom Erbij dag te komen?

In de flyer staat heel beknopt wat er te doen is. Maar alleen koffie komen drinken mag ook! Rond lunchtijd is er een eenvoudige lunch waarvan iedereen kan mee eten.
Indien nodig kan vervoer geregeld worden. De voorkeur heeft het echter dat mensen met eigen vervoer komen.

Hopend op jullie medewerking, en op een geslaagde 2 oktober!