Onze manier, burgers en bedrijven betrekken

We zijn een kwalitatief goede en goedkopen voorliggende voorziening. Met 5.3 FTE worden nu al jaarlijks 450 vrijwilligers ondersteund en meer dan 1000 mensen met een beperking geholpen.

We bieden arrangementen als sociale vaardigheidstrainingen, vormen van dagbesteding, lifestyle advisering en komen met innovatieve oplossingen als inclusiewerk en onze e-sport en e-healthcenter FUN IE FIT. Allemaal zijn ze gericht op het realiseren van meer zelfregie, meer zelfredzaamheid, meer integratie en meer participatie.

We bieden het “nieuwe “welzijnswerken, het inclusiewerk, dat we hebben ontwikkeld in samenwerking met de hogeschool Arnhem Nijmegen met financiële steun van onder meer de provincie Overijsel en het Oranjefonds. In de gemeente Wierden is de methode drie jaar lang uitgetest(en daarna voortgezet) met opzienbarend gunstige resultaten. Met deze werkwijze spelen we “passend” in op de particiepatiedoelstellingen van de WMO en vooral op de toenemende behoefte aan ontsluiting van activiteiten in de buurt. We hopen dan ook het inclusiewerk uit te breiden in Twente.

We maken van burgerinitiatieven of verengingen die om (tijdelijke) begeleiding vragen. We hebben daar al mooie voorbeelden van in verschillende gemeentes in Twente. Belangrijk uitgangspunt van onze werkwijze is dat vrijwilligers met professionele coaching de activiteiten of ondersteuning zelfstanding uitvoeren.