Theo de Putter

Voorzitter raad van Toezicht

Benoemd: als lid 2017
als Voorzitter: December 2020

Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Monument Vossenbosch
  • Voorzitter Culturele Raad Wierden