Theo de Putter

Lid raad van toezicht

Benoemd: als lid 2017
als Voorzitter: December 2020
Nevenfuncties

  • Voorzitter Stichting Monument Vossenbosch
  • Voorzitter Culturele Raad Wierden