Kim van Peperstraten

Lid raad van toezicht

Benoemd: oktober 2016

Aftredend: oktober 2025

Nevenfuncties

•Zorginkoper Gehandicaptenzorg Zilveren Kruis