Voorzitter Raad van toezicht

Benoemd: december 2011

2e termijn: december 2014

3e termijn: december 2017

Aftredend: december 2020

Nevenfuncties

Voorzitter bestuur Eggermont Consultancy BV
•Voorzitter bestuur Guilex Beheer BV
•Lid Raad van Commissarissen AEMICS BV
•Lid Raad van Commissarissen Recore Systems BV
•Lid Raad van Commissarissen Industrie Gebouwmaatschappij BV
•Voorzitter bestuur Stichting Optiek
•Voorzitter bestuur Vereniging Tot Nut en Vermaak
•Lid bestuur Stichting Almelo Promotie
•Lid bestuur Stichting Profronde Almelo
•Lid bestuur Stichting Energetisch verbeteren
•Raad van toezicht WOAB