Diny Jurg

Diny Jurg

Lid raad van toezicht

Benoemd: oktober 2016

Nevenfuncties

  • Vicevoorzitter van de Regionale Cliëntenraad Almelo van De Twentse Zorgcentra
  • Lid van de Centrale Cliëntenraad van De Twentse Zorgcentra.
  • Bestuurslid van de Gravenruiters
  • Bestuurslid van de Looleeruiters.
  • Member of the Patiënt Council van Approach IMI project.