Vakantiedagopvang 2023

Hallo Ouders en/of verzorg(st)ers

Zoals elk jaar organiseren wij binnen het Meester Siebelinkhuis weer een vakantiedagopvang voor leerlingen die het speciaal onderwijs volgen uit de Regio Twente.

Waarom deze vakantiedagopvang?

Alweer 31 jaar geleden zijn wij gestart Met de vakantiedagopvang. Gezien de lange schoolvakantie werd en wordt een vakantiedagopvang zowel door het kind als door de ouder als zeer plezierig ervaren.

De vakantiedagopvang vindt gedurende 2 weken, 3 dagen in de week plaats te weten:

Maandag 21 augustus, Dinsdag 22 augustus en Woensdag 23 augustus

en/of

Maandag 28 augustus, Dinsdag 29 augustus en Woensdag 30 augustus

Hoe ziet zo’n week er nu uit?

De kinderen komen ’s morgens om 09.30 uur en vertrekken ’s middags om 15.30 uur.

Er zijn 3 groepen, de groepen zijn ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Een vaste groep begeleiding (1 op 2 kinderen) draagt zorg voor het activiteitenprogramma bestaande uit knutsel- en spelactiviteiten, Fun-ie-fit, Speurtochten, Muziek, bakken, Schminken, uitstapjes, etc.

Tussen de middag wordt er gezellig samen gegeten.

De begeleiding houd voor het kind dat wordt begeleid dagelijks een logboekje bij, zodat er een beeld ontstaat van wat er  zoals gedaan wordt.

U kunt uw kind voor 1 of 2 weken, of voor enkele dagen opgeven.

Voor het vervoer kan eventueel verzorgd worden. U kunt dit aangeven op de opgavestrook.

De Kosten voor de vakantiedagopvang zijn € 13,00 per kind per dag.

De vervoerskosten voor kinderen die in het Meester Siebelinkhuis in Almelo deelnemen aan de vakantiedagopvang bedragen € 7,75 per retourrit per kind per dag als het in Almelo woont en € 8,75 wanneer het buiten Almelo (regio) woont.

U kunt uw kind opgeven door middel van de bijgevoegde opgavestrook.

Plaatsing vind plaats op volgorde van aanmelding.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt altijd bellen naar Stichting de Klup, telefoon: 06-14465288 en vragen naar Jolanda Overdorp

Opgavenformulier Vakantiedagopvang 2023