Beste ouders/verzorgers,
Ondanks dat we in een onwerkelijke tijd zitten waarin we nog niet helemaal weten hoe het zal verlopen de komende maanden, willen we toch voorzichtig een start maken met de voorbereiding van de vakantieopvang.
We zijn afhankelijk van de maatregelen die gesteld worden en waar we ons aan dienen te houden.

Dat zal misschien betekenen dat we minder kinderen kunnen plaatsen, kleinere groepen maken, of ieder kind 1 week (3 dagen) laten komen in plaats van beide weken. Mocht u normaal gesproken voor beide weken willen aanmelden, doet u dit dan nu ook. Maar we vragen u dan wel om aan te geven welke week de voorkeur heeft mochten wij moeten besluiten tot bovenstaande maatregelen.
We hopen op deze manier in ieder geval zoveel mogelijk kinderen en ouders tegemoet te komen.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Jolanda Overdorp
Coördinator activiteiten