Beste deelnemers, vrijwilligers en personeel,

Het bestuur van de Klup Twente heeft besloten om met ingang van maandag 16 maart 2020 alle
Klupactiviteiten in Almelo en regio in ieder geval een maand stil te leggen.


Bij de Klup Twente komen we veel in contact met kwetsbare mensen die een risicogroep vormen voor het coronavirus. De Klup Twente neemt daarom geen risico temeer het gaat om een geheel nieuw virus waar mensen
niet tegen ingeënt zijn.


Voor zover bekend zijn bij De Klup Twente geen mensen geweest die besmet zijn, maar er zijn uit voorzorg al wel mensen naar huis gestuurd.


Het besluit is niet lichtvaardig genomen, want we zijn er als stichting juist om ontmoetingen mogelijk te maken, om de eenzaamheid onder kwetsbare mensen te verlichten en om de vitaliteit bij iedereen te vergroten. Deze sociale onthouding zal zonder twijfel zwaar zal vallen bij veel deelnemers,
vrijwilligers en personeel. Het onderlinge contact is om veel redenen van groot belang, maar in dit geval gaat het om een nog belangrijker goed: de gezondheid van velen.


Met deze ingrijpende maatregel wil het bestuur er ook aan bijdragen dat het aantal nieuwe besmettingen in ieder geval niet groter wordt door toedoen van De Klup Twente. 

Gedurende de sluiting hoeven deelnemers geen contributie te betalen.


De Klup Twente blijft gedurende de sluiting wel bereikbaar.


Vrijwilligers en deelnemers kunnen voor vragen over deze maatregelen vanaf 16 maart contact opnemen met de betrokken coördinatoren! Of nog beter onze website of facebook bezoeken!

Buitenschoolse opvang!

Er is nog geen beslissing genomen om de BSO tijdelijk te sluiten. De BSO heeft een zorgplicht en kan alleen in overleg met zorgaanbieder ’s Heerenloo stop gezet worden. We volgen dus hun besluit!

Met vriendelijke groeten
Jan Anema | De Klup Twente