Chantal Soepboer van het centrum voor zelfregie Mensdoormens van De Klup Twente zet samen met het Leger des Heils een asiel voor huiskamerplanten op in De Hagedoorn aan de Wilgenstraat (nevenvestiging Meester Siebelinkhuis).
Heeft u nog oude, zieltogende, kleine, te grote of anderszins overbodige kamerplanten? Of heeft u zelf mooie stekken? Lever ze dan in! Ze worden indien nodig door deelnemers weer helemaal opgekalefaterd en/of gestekt en verkocht aan liefhebbers.
De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van goede potgrond en plantenvoedsel.
Planten kunnen worden ingeleverd in De Hagendoorn aan de Wilgenstraat tussen 10.00 – 16.00 uur en in het Meester Siebelinkhuis.