klupengel
Klupengel

Asito verrast met onderscheiding

Schoonmaakorganisatie Asito is – in de persoon van scheidend pr & communicatie manager Sander Haas – verrast met de Klupengel. Dat is de onderscheiding voor mensen en of organisaties die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor vrijwilligersorganisatie De Klup Twente. De overhandiging door Klup directeur Jan Anema en deelnemer Mark van Laar gebeurde op erve Asito tijdens het Nationaal Integratiediner in de Businessclub van Heracles Almelo.

De Klupengel is een kunstwerk van Mariska Eggengoor (ontwerp), Claudia Hesseling en Hasret Arslan (schildering). Alle drie outsider art kunstenaars zijn of waren werkzaam bij dagactiviteitencentrum Artdesch van de stichting Twentsche Zorg Centra. Omdat De Klup Twente naast de reguliere subsidies van gemeenten in hoge mate afhankelijk is van (financiële) steun van bedrijven, instellingen en fondsen heeft ze de onderscheiding ingesteld om haar erkentelijkheid uit te drukken voor de belangeloze inzet van mensen, bedrijven en fondsen. De Klupengel wordt sinds 2012 jaarlijks uitgereikt. Vorig jaar ontving het landelijk Skanfonds de onderscheiding, daarvoor onder meer ondernemers Wieger en Marlien de Vries van Split Level, Sander Herman van Herman Media en architect Martin Huiskes van LKSVDD uit Enschede.

Sander Haas is ambassadeur van De Klup Twente en ijvert in die hoedanigheid al een aantal jaren voor de vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. Hij betrok onder meer De Klup bij het landelijk Nationaal Integratiediner en helpt op dit moment bij de inzameling van geld voor de verbouwing van de 40 jaar oude centrale hal tot @facehoes, een hypermoderne ontmoetingsruimte die aan te passen is aan alle activiteiten die er gehouden worden. Daarvoor heeft Haas onder meer de aanzet gegeven voor een groot galafeest dat Asito in 2020 gaat houden. De opbrengst is voor De Klup Twente.

Sander Haas was helemaal niet voorbereid op het eerbetoon, maar erg blij met de Klupengel. Ofschoon hij binnenkort vertrekt bij Asito, blijft hij zich als ambassadeur inspannen voor De Klup Twente, beloofde hij.

Foto: De Klup Twente/Herman Wanschers