Twentse Sportploeg
Twentse sportploeg
Twentse sportploeg

De Twentse  Sportploeg

Door de vorming van de Twentse sportploeg willen we als stichting de Klup Twente een vuist maken om sport voor mensen met een beperking in de regio te promoten. Op onze de Klup Twente website worden in overleg met de sportclubs passend en aangepast sporten in beeld gebracht. Ook kan iedere sportvereniging met aangepast sporten een stukje tekst aanleveren ter promotie van hun mogelijkheden.

Integratie en participatie zijn toverwoorden maar….. Iedereen zou overal aan mee moeten kunnen doen maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor sporters met een beperking maar ook voor sportverenigingen zitten er aan deelnemen vaak haken en ogen.
De regiocoach aangepast sporten Evert Draaijer  zou van deze belemmeringen graag op de hoogte gebracht willen worden natuurlijk met de bedoeling op zoek te gaan naar oplossingen. Maar Evert Draaijer zou ook graag vernemen als er nieuwe initiatieven op het gebied van aangepast sporten zijn .

Regionale samenwerking binnen Twente is in onze ogen belangrijk om sporten voor iedereen mogelijk te maken . Het liefste sporten in de woonomgeving maar soms is er een regionaal sportaanbod nodig bijvoorbeeld rolstoeltennis of rolstoelbasketbal. Deelname aan reguliere sportverenigingen is het streven ( inclusie gedachte) maar soms is passend of aangepast sporten nodig om in beweging te komen of te blijven.
Stichting de Klup Twente streeft ernaar om als Twentse sportploeg deel te nemen aan het twee jaarlijkse toernooi Special Olympics. Een groots landelijk sporttoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2018 vond dit meerdaagse toernooi plaats in  Doetinchem en voor 2020 staat het evenement gepland in Den Haag.

In Twente wordt er op dit moment onderzocht of dit landelijke toernooi in 2022 in Twente kan plaats vinden. Voor de regio een enorme uitdaging en een kans om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Tal van sporten worden er tijdens de Special Olympics aangeboden en vaak wordt er per individuele deelnemer ingeschreven. Stichting de Klup wil door de vorming van de Twentse sportploeg als regio naar buiten treden door gezamenlijk in te schrijven en door deel te nemen

Samengevat wil de Twentse sportploeg het volgende bereiken:

* promotie en bevordering passend en aangepast sporten in Twente voor mensen met een beperking.
* de sportaanbieders voor mensen met een beperking in de regio in beeld brengen
* een (sport) samenleving nastreven waarin iedereen kan meedoen.
* stimuleren en organiseren van activiteiten in het belang van aangepast sporten bijvoorbeeld scholing.
* op zoek gaan naar financiële middelen  om deze sportinitiatieven voor mensen met een beperking mogelijk te maken.
* als Twentse sportploeg om de 2 jaren deelnemen aan de Special Olympics en indien mogelijk samen te reizen.

Sportambassadeur Jeroen Korte gaat zich ook als collega sporter inzetten om de sporten in de regio in kaart te brengen, hij kan sportdemo’s  geven  en is ook actief tijdens de sportcarrousel  in sporthal de Schelf.
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste sportontwikkelingen aangepast sporten  in de regio Twente?
Stuur dan een email naar mailto:evert@deklup.nl of kijk op de de Facebook pagina Sportcarroussel Almelo