Alina Fazal (40) neemt roer over van Jan Anema

De Raad van Toezicht van De Klup Twente heeft Alina Fazal (40) met ingang van half augustus benoemd tot nieuwe directeur bestuurder. De huidige directeur Jan Anema draagt zijn taken op 1 januari 2022 officieel aan haar over.  Met de vroegtijdige benoeming krijgt de vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking en mantelzorgondersteuning voldoende tijd om de wisseling van de wacht gedegen voor te bereiden.

Jan Anema is op het moment van vertrek achttien jaar directeur bestuurder bij De Klup Twente. Onder zijn leiding maakte de organisatie een enorme groei door. Het aantal deelnemers met een beperking steeg fors, het aantal vrijwilligers nam ook spectaculair toe en de organisatie onderscheidde zich met de ontwikkeling van vernieuwende en kostenbesparende activiteiten en methoden. Meest in het oog springend is de totstandkoming van Anema’s geesteskind, het game- sport- en gezondheidscentrum FUN-IE-FIT. Dat is nog altijd uniek in de wereld. De Klup Twente kreeg door de gemeente Almelo in de zomer van 2018 ook Mantelzorg Almelo toevertrouwd.

Anema’s opvolger Alina Fazal studeerde cum laude af aan de Faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente en volgde daarna nog een flink aantal opleidingen op diverse terreinen. Ze werkte onder meer als beleidsadviseur bij de provincie Overijssel, was senior projectmanager bij de Stichting Informele Zorg Twente (voorloper van Mantelzorg Almelo) en is nu senior strategisch adviseur bij ProScoop (regionale adviesorganisatie) met signalering, advisering, programma-, project- en procesmanagement (eerstelijns)zorg en het sociale domein in haar portefeuille.

Voor De Klup Twente is Alina Fazal geen onbekende, ze was een aantal jaren geleden korte tijd gedetacheerd bij De Klup. Daar was ze als projectmanager – met succes – verantwoordelijk voor ontwikkeling, fondsenwerving en coördinatie van een aantal nieuwe projecten. Alina Fazal werkt zich vanaf half augustus in bij De Klup Twente en krijgt in december de leiding over de vrijwilligersorganisatie. Anema vertrekt definitief met ingang van 1 januari volgend jaar.