Beste mantelzorger en vrijwilligers,
Vanwege het faillissement van de stichting Informele Zorg Twente heeft u onlangs een brief van de curator mr Poelenijhe ontvangen.
Daarin staat onder meer dat u binnen 2 dagen zou moeten kiezen tussen Informele Zorg Twente en De Klup Twente.

Uit de reacties die bij ons binnen komen, blijkt dat er nogal wat verwarring is ontstaan over die keuze.

Ter verduidelijking!

Mantelzorg Almelo is na het faillissement ondergebracht bij de Klup Twente. Samen met de vertrouwde consulenten en het kantoor aan de Bornebroeksestraat 42 in Almelo. De Klup Twente zet het werk van het steunpunt mantelzorg op precies dezelfde manier voort als voorheen. Alleen de naam is nieuw.

Vindt u het lastig of heeft u vragen? Bel dan gerust.
De consulenten van Mantelzorg Almelo helpen u graag verder.

Jacquelien ter Beek, 06 300 29 159, j.terbeek@mantelzorgalmelo.nl
Gerda Wessels, 06 475 04 720, g.wessels@mantelzorgalmelo.nl
Anne van der Raadt, 06 385 94 244, a.vanderraadt@mantelzorgalmelo.nl

Met vriendelijke groet,

Jan Anema directeur bestuurder