Missie

Stichting de Klup Twente is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer jaarlijks 450 vrijwilligers en 8 beroepskrachten (5,3 fte) werken. Het is een organisatie die ervoor wil zorgen, dat mensen met een beperking kunnen beschikken over voldoende vrijetijdsmogelijkheden en in hun vrije tijd nergens worden uitgesloten.

Initiatieven van Twentenaren die daar aan bijdragen krijgen bij ons volop de ruimte en worden professioneel ondersteunt. Vrijwillige inzet vormt de basis, de beroepskrachten hebben een terughoudende rol.

Stichting de Klup Twente is momenteel in 9 gemeenten actief. In het totaal nemen meer dan 800 mensen met een beperking deel aan diverse activiteiten.

Wat doen we?

De Kerntaken van Stichting de Klup Twente richten zich vooral op:

  • Het mogelijk maken van vrijetijdsmogelijkheden in de eigen omgeving;
  • De ontwikkeling en aanbieden van speciale of aangepaste vrijetijdsactiviteiten; en het daarbij inzetten van burgers en bedrijven.

We ondersteunen mensen met een beperking bij:

  • Het stimuleren van de zelfredzaamheid;
  • Het verminderen van de eenzaamheid;
  • Het vergroten van de participatie in de samenleving.

Wie kan bij ons terecht?

Iedereen met een beperking die zich in de reguliere vrije tijd buitengesloten voelt;
Iedereen die een aansprekende vorm van vrijwilligerswerk zoekt en waarmee maatschappelijke waardering verkregen wordt;
Elk bedrijf dat een aansprekende vorm van maatschappelijk betrokken ondernemerschap zoekt, waarin gestreefd wordt naar kwaliteit en maatschappelijk effect;
Iedereen die zich hard wil maken voor ruimte, waarin mensen met een beperking veilig kunnen meedoen aan de vrijetijdsbesteding van hun keuze en eigen omgeving.