Sinds de afronding in maart 2019 van het programma Grenzeloos actief hebben we in samenwerking met sportbonden, NL Actief  en het ministerie van VWS hard gewerkt aan invulling van het deelakkoord Inclusief Sporten en Bewegen in het kader van het Sportakkoord. Met trots kunnen we jullie melden dat NOC*NSF onderdeel geworden is van de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’. Deze alliantie is door het ministerie van VWS in het leven geroepen en bestaat uit tien partijen, die samen als doel hebben inclusiviteit in de sport te bevorderen. Na afronding van het programma Grenzeloos actief is het op communicatief gebied vanuit ons wat stiller geweest dan gewoonlijk. Nu weer meer weten over de invulling van het Sportakkoord willen we jullie graag uitgebreid informeren, zodat we samen met een extra impuls kunnen werken aan inclusie in de sport. We gunnen immers iedere Nederlander de sport of sportclub die bij hem/haar past!

Bijgevoegd vind je een ‘longread’  met info over o.a. het sportakkoord, de Alliantie ‘Sporten en Bewegen voor iedereen’, welke activiteiten we samen met jullie willen oppakken en wie vanuit NOC*NSF voor welk vraagstuk te bereiken

Stimuleringsbudget voor sportclubs:
Net als het stimuleringsbudget uit Grenzeloos actief stellen we een stimuleringsbudget beschikbaar voor sport- en beweegaanbieders. Dit stimuleringsbudgetbudget is per 1 oktober beschikbaar voor inclusieve doelgroepen (dus breder dan alleen aangepast sporten).
Wil je nieuwe sporters aan je club binden, dan kun je gebruik maken van een stimuleringsbudget van NOC*NSF en de gezamenlijke sportbonden. Het gaat om het bereiken van mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Clubs kunnen maximaal €850,- aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op:
• het versterken en/of vernieuwen van sport- en beweegaanbod
• het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
• het verhogen van de sportdeelname aan het sport- en beweegaanbod

Meer informatie over de aanvraag is hier en het aanvraagformulier is hier te vinden. Joep van Lankveld (joep.vanlankveld@nocnsf.nl) coördineert het stimuleringsbudget en is beschikbaar voor vragen van jullie.
In eerste instantie verspreiden we deze mogelijkheid via ons netwerk en doen we nog niet heel veel op social (mocht dat wel nodig blijken, dan gaan we ook via social aandacht vragen). Deze video en bovenstaande tekst is vrij door jullie te delen: https://www.youtube.com/watch?v=8yDHBdgkO70.

Veel plezier met het lezen van de longread. Voor vragen staan ik en mijn collega’s altijd paraat.