Voor het fysieke en digitale ontmoeten!

Doelstelling

De Klup Twente wil haar 45 jaar oude ontmoetingsruimte transformeren in @Facehoes. Een deels digitale voorziening dat enerzijds de huiselijke gezelligheid moet blijven bieden voor allerlei bestaande ontmoetingsactiviteiten als dansen, kletsen, spelletjes, voorstellingen, film enz. Anderzijds moet het nieuwe educatiemogelijkheden kunnen bieden voor allerlei vormen van digitaal ontmoeten, meedoen en actief zijn. Een ideale combinatie, waarmee de Klup Twente verder bouwt aan haar digitale toekomst in de overtuiging dat dit van groot belang is voor haar eigen voortbestaan.

Veel mensen met een LVB, maar ook ouderen hebben niet voldoende vaardigheden om met die toenemende digitalisering om te gaan en meer sociale en digitale uitsluiting dreigt dan. @Facehoes moet een ruimte worden met verschillende ICT-toepassingen waar men met behulp van interactief beeld en geluid aan de slag kan met doelstellingen als:

  • Het vergroten en ondersteunen van de zelfredzaamheid, in de zin van je eigen dingen kunnen regelen via het internet.
  • Het vergroten van de mogelijkheden om je heen. Het internet is een onuitputtelijke bron van vragen en informatie en door deze apps te gebruiken wordt men minder afhankelijk van anderen.
  • Het vergroten van eigen veilig netwerk als middel tegen vereenzaming. Mensen daarbij helpt veilig te leren omgaan met Social media: met het digitaal ontmoeten van anderen.

Door deelname aan het digitale verkeer onder juist deze mensen te vergemakkelijken, vergroten we de mogelijkheden voor hen om maatschappelijk te kunnen participeren en voorkomen we digitale – en sociale uitsluiting.

Meer informatie over @Facehoes vind je hier.