De Talenten

De Talenten (dagstructureringsgroep in de Hagedoornschool voor mensen van 20-40 jaar)

De Talenten is een dagstructureringsgroep voor mensen in de leeftijd van ongeveer 20 tot 40 jaar. Deze groep is bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Dat kan om psychische redenen zijn, vanwege een lichamelijke of verstandelijke of andere beperking, of bv voor mensen die hun Nederlandse taal nog meer in de praktijk weer oefenen.
De Talenten is een ontwikkelingsgerichte groep. Dat kan variëren tot het kunnen aanbrengen van dagritme, het zich persoonlijk kunnen ontwikkelen door de veiligheid die geboden wordt, tot uitstroom als vrijwilliger of naar werk.

De Talentengroep is geopend op maandag, dinsdag en woensdag van 9.30-13.30 uur en is gevestigd in de hagedoornschool, Wilgenstraat 11 in Almelo. Voor meer info kunt u contact opnemen met Marja Scheper, Coördinator Dagstructurering, tel. 06 5117 1964, mail: marja@deklup.nl

De Talenten:
De Hagedoorn
Wilgenstraat 11
7605 EG Almelo

Informatie en aanmelding:
Marja Scheper
Marja@deklup.nl
06 -51 17 19 64