Coronamaatregelen bij Naschoolse Dagbesteding

Goed Lezen !!

Maatregelen die gelden bij deelname aan activiteiten in het Meester Siebelinkhuis. De Klup moet net als iedereen voldoen aan de maatregelen die door het RIVM zijn vast gesteld. Dat houdt in dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn om hier aan mee te werken. Er zal ook toezicht op gehouden worden. Een ieder die weigert zich hier aan te houden zal niet kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Onderstaande regels dienen voor aanvang van de komst naar het Meester Siebelinkhuis gelezen te worden. Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis van Richtlijnen RIVM):

– Hou uw kind in huis als het in de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts of wanneer je plotseling niets meer ruikt of proeft.
– Hou je kind in huis als iemand in jouw huishouden verhoging, koorts (vanaf 38 * C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
–Hou je kind in huis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe Coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD),
–hou je kind in huis als je het nieuwe Coronavirus hebt gehad (vast gesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
– Hou je kind in huis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe Coronavirus is vastgesteld.
– Wanneer er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, gaat uw kind naar huis.
– Houd 1,5 ,meter afstand van iedere andere persoon,
– Leer uw kind te hoesten en niezen in de ellenboog en gebruik indien mogelijk papieren zakdoekjes. Was anders handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep,
– Was je handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, stoelleuningen, enz.), na toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen, na het snuiten van de neus.
– Vermijd het aanraken van je gezicht.
– Schud geen handen.

Een aantal zaken zullen dus anders zijn dan je gewend bent:

– Bij elke ingang staat een desinfectiepaal. Als je binnen komt houdt je je handen daaronder en dan wrijf je de desinfect over je beide handen. Er zal de 1e keer iemand bij staan om je te helpen.
– Je mag niet eerder komen dan een kwartier voor aanvang van de activiteit en na de activiteit dien je gelijk naar huis te gaan.
– Bij binnenkomst ga je gelijk naar de ruimte waar je activiteit plaats vindt. Bij iedere ruimte is berekend
hoeveel personen er maximaal in mogen om de 1,5 meter te kunnen waarborgen. Mocht de groep groter
zijn dan wordt bekeken of de groep over 2 ruimtes verdeeld kan worden.
– Je jas neem je mee naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt.
– Kinderen tot 12 hoeven onderling geen afstand te bewaren maar wel tot de leiding, maar in de praktijk is nabijheid van hun leiding van jonge kinderen wel vaak nodig. We gaan hier verantwoord mee om.
– Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen wel naar de BSO komen, de begeleiding beoordeelt of de klachten daadwerkelijk licht zijn. Bij toename van de klachten vragen we je om je kind op te komen halen.
– Willen jullie bij twijfel uw kind thuis laten?