Coronamaatregelen

Stichting de Klup Twente treft uiteraard ook maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen daarbij het beleid van de rijksoverheid, RIVM en GGD.
QR code: Het Meester Siebelinkhuis is een dagbestedingslocatie.Dat betekent dat deelnemers, vrijwilligers en medewerkers geen QR code hoeven te laten zien. Dat geldt ook voor de Klupactiviteiten in de buurthuizen De Klaampe in Westerhaar en ’t Zumpke in Enter. De Klup mag deelnemers, vrijwilligers en medewerkers om privacy redenen ook niet vragen of ze wel of niet ingeënt zijn. In de zwembaden van Almelo, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Delden waar De Klup Twente actief is, wordt wel een QR code gevraagd en gecontroleerd. Ook de bowlingcentra in Rijssen en Nijverdal en sportaccommodaties in Almelo moeten volgens de landelijke richtlijnen controleren op de QR code.

Maatregelen: Blijf thuis bij klachten en doe een test. Draag een mondneusmasker vanaf binnenkomst bij activiteiten van De Klup Twente of bezoek aan een van de Klupactiviteiten. Het masker mag af als u/je zit. Deze regel geldt voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen. Desinfecteer handen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Ouders van kinderen die de Naschoolse Dagbesteding bezoeken, mogen niet binnenkomen. De Klup beperkt de groepsgrootte en verspreidt de deelnemers over alle beschikbare lokalen en vertrekken.
Wanneer u/je om gezondheidsredenen geen mondneusmasker kunt dragen, kunt u dit bij ons aangeven. Wij kunnen u/je helpen om de juiste formulieren in te vullen en maatregelen te treffen.

NB: Het Meester Siebelinkhuis is in 2021 uitgerust met een speciaal luchtverversingssysteem dat de lucht in het gebouw voortdurende afvoert en gefilterde lucht weer in het pand brengt. Ook dat draagt bij aan minder verspreiding van het virus.
Onze maatregelen zijn in overeenstemming met de landelijke regels die zijn opgesteld voor bibliotheken, dorps- en buurthuizen, wijkcentra en jongerencentra vanwege de cruciale (sociale) functie die deze voorzieningen vervullen in de wijk. Voor deze voorzieningen geldt dat activiteiten ook na 17.00 uur mogen plaatsvinden (wel is de voorkeur om deze voor 17.00 uur te organiseren). Zeker voor specifieke (kwetsbare) groepen, is het van belang dat dit soort voorzieningen open blijven. Enerzijds om zicht te blijven houden op deze groep(en) en anderzijds om ondersteuning te continueren.

Meer informatie en een download van de handreiking vind je hier.”