Activiteit tijdens Corona

Deze activiteit gasat voorlopig niet door!!

BSO light

Als alternatief voor onze geïndiceerde BSO ( een maatwerkvoorziening), bieden we de BSO light aan, een activiteit voor kinderen in het kader van dagstructurering. De activiteit is bedoeld voor kinderen met een minder intensieve begeleidingsbehoefte.

De BSO light wordt aangeboden op de SBO de Welle. In blokken van 6 weken kunnen kinderen na opgave deelnemen aan een gevarieerde middag, aansluitend aan hun scholltijd.

Deze middag bestaat uit: een korte pauze met drink- en eet moment; dan splitsing van de groep in tweeën. De ene helft gaat sporten, de andere helft gaat iets creatiefs doen of iets lekkers maken in de keuken. Halverwege de middag wisselen de groepen. Van tevoren is in overleg met school de leeftijdscategorie afgesproken, dit kan variëren.

Gezien de grote belangstelling moeten kinderen soms wachten tot he volgende blok.

Deze versie van sportjam, gecombineerd met creatieve en keukenactiviteiten, is onze BSO light, en we mogen zeggen dat gezien de belangstelling voorziet in een grote behoefte.

Waar: SBO de Welle

Voor Wie: leerlingen van SBO de Welle, leeftijdscatogorie kan wisselen

Wanneer: per blok, elke maandag gedurende 6 weken aansluitend aan school tot ongeveer 16.30 uur.