Theo Schouten

Vice Voorzitter raad van toezicht

Benoemd: Augustus 2019

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Stichting Twentse Matthäuspassion
  • Voorzitter Raad van Toezicht Het Oversticht
  • Voorzitter Raad van Toezicht HilverZorg
  • Voorzitter Raad van Commissarissen HCDO (Holding huisartsenzorg Deventer en omstreken)