Ruud Pot

Lid raad van toezicht

Benoemd: maart 2010

2e termijn: maart 2013

3e termijn: maart 2016

Aftredend: maart 2019

Nevenfuncties

•Hoofd Ondersteunende Diensten Koninklijke Horeca Nederland
•Penningmeester van de Stichting Cultuur en Theater Vianen
•Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Klup Twente
•Bestuurslid Stichting vrienden Herderscheeschool te Almelo
•Bestuurslid Stichting Derde Gelden KHN