Logo de Klup Almelo

Jonge mensen van 16-30 jaar met en zonder beperking gezocht.

De Klup Twente mag proefdraaien met maatschappelijke diensttijd.
Stichting de Klup Twente mag tenminste achttien maanden lang proefdraaien met de maatschappelijke diensttijd voor jonge mensen – zonder en met een beperking – van zestien tot dertig jaar. Ze heeft subsidie gekregen voor haar project Topjobs en daarmee hoopt De Klup Twente zeker 75 scholieren, studenten, young professionals en jonge thuiszitters enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk.
Er wordt in Nederland al jaren gesproken over de invoering van een maatschappelijke diensttijd/dienstplicht voor jongeren. Met name het CDA maakt zich daarvoor sterk. De nieuwe regering in Den Haag heeft nu miljoenen vrijgemaakt voor zogenaamde ‘proeftuinen’ (experimenten) met een vrijwillige maatschappelijke diensttijd voor jongeren in heel Nederland. De Klup Twente legde haar plan Topjobs voor aan een beoordelingscommissie met daarin ook een jongerenpanel en kreeg een bedrag van bijna twee ton toegekend voor een periode van 18 maanden.
Topjobs is bij de start in september een soort basisplan, dat gemodelleerd gaat worden naar de wensen en ideeën van de deelnemers zelf. Inzet is dat de activiteiten binnen Topjobs hen op het spoor brengen van leuk, interessant en uitdagend vrijwilligerswerk. Het moet ze ook leren dat niet alles in het leven draait om werk en geld verdienen. Topjobs moet deelnemers vooral niet-materiële dingen opleveren als nieuwe vrienden, leuke ervaringen, een goed gevoel en extra ervaringen op hun cv (voor als ze solliciteren naar een baan).
Het nieuwe project bestaat Topjobs uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een wervingsbureau dat op zoek naar kandidaten en organisaties en instellingen die vrijwilligers maar al te goed kunnen gebruiken. Het tweede onderdeel is de vrijwilligersacademie, een leuke ontmoetingsplek waar deelnemers elkaar kunnen treffen, workshops kunnen opzetten en volgen en activiteiten organiseren en houden. Een van de ontmoetingsplekken wordt in ieder geval de voormalige Hagedoornschool. Meest bijzondere onderdeel van het wervingsbureau is de digitale ontmoetingsplek voor jongeren waar ze elkaar kunnen opzoeken, met elkaar kunnen chatten en informeren met foto’s, video’s en tekstjes.
De Klup Twente streeft ernaar om wel 75 jonge mensen te interesseren voor Topjobs. Jongelui met en zonder een beperking. Want hen te laten ervaren hoe leuk, zinvol en goed vrijwilligerswerk is, is net zo belangrijk als contacten tot stand brengen tussen leeftijdgenoten met en zonder beperking. Coördinator en bedenker van het plan, Jan Vrielink, is daarover duidelijk. ‘We willen absoluut die verbinding tot stand brengen, zodat jongelui over en weer inzicht in elkaar krijgen èn meer begrip voor elkaar.’
Wil je meedoen met Topjobs en ben je tussen 16 en 26 jaar, meld je dan aan bijmailto:jan.vrielink@deklup.nl of telefoon 06 30 53 54 48
www.deklup.nl

foto vakantie dagopvang De Klup

De Klup zoekt nog enkele enthousiaste vrijwilligers

Obiklup - Samenwerking tussen de Klup en Obifit

Proeflessen van de Obiclub (samenwerking tussen Obifit en de Klup)

Dinsdag 19 juni zijn er twee gratis proeflessen van de Obiclub (samenwerking tussen Obifit en de Klup)

Goede doelen Taptoe Almelo

Taptoe Almelo

Logo de Klup Almelo

Diverse vrijwilligers vacatures

AVG Logo

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden.

Lionsclub Wierden komt met cheque en bekijkt BeleefTV

Een grote delegatie van de Lionsclub Wierden was samen met veel deelnemers en vrijwilligers getuige van de onthulling van de allernieuwste aanwinst van De Klup Twente: de BeleefTV. De ‘mega-ipad op wielen’ is onmiddellijk in gebruik genomen en een grote hit bij heel veel deelnemers. Zij toveren er muziek uit of spelen er leuke games op. ‘Wij hebben onze mensen nog nooit zo actief en zo blij gezien als bij de beleefTV’, vertelde vrijwilliger Gabi Scheller die iedere donderdagmiddag een groep bejaarden met verstandelijke beperking begeleidt.

De BeleefTV stond al een tijdje op de verlanglijst van De Klup Twente, maar het geld voor de aanschaf ontbrak. Tot de Lionsclub Wierden De Klup Twente verraste met de mededeling dat ze heel veel liters snert zouden gaan verkopen aan bedrijven en aan particulieren op de St. Maartensmarkt en de jaarlijkse Kerstmarkt en dat de opbrengst naar De Klup zou gaan. Dinsdag 30 januari werd de cheque door de Lionsclub overhandigd aan oud-wethouder de Putter van Wierden, die inmiddels is toegetreden tot de raad van toezicht van De Klup Twente.

Vooruitlopend op de cheque mocht De Klup Twente de BeleefTV al aanschaffen, zodat de gulle gevers ook konden zien waarvoor hun gift is gebruikt. Het apparaat stond bij de aankomst van de Lions nog onder een glimmend paars doek midden in de grote hal. Het laken werd er al heel snel afgetrokken. Deelnemers Maria en Claudia lieten de geïnteresseerde Lions gelijk zien wat de BeleefTV aan leuke games herbergt. Aansluitend kregen de Lions een rondleiding door het Meester Siebelinkhuis. Ze keken om de deur bij verschillende activiteiten, er was onder meer een demonstratie darten door Dirk-Jan in het FUN-IE-FIT en er werd een rap ten gehore gebracht door de Klupbandleden.

De Lionsclub Wierden stelde de ontvangst zeer op prijs en was meer dan tevreden over de besteding van hun schenking. Kans bestaat ook dat de serviceclub zich ook in de toekomst nog een keer gaat inzetten voor De Klup Twente.

Klup muziekband zoekt muzikale vrijwilliger

Wij zoeken een vrijwilliger die ons wil begeleiden en nieuwe dingen wil aanleren, gitaarles kan geven, en een beetje kan leren zingen. Als hij of zij een liedje kan schrijven zou dat ook erg leuk zijn. De eigenschappen: aardig, gezellig en sociaal zijn erg belangrijk. De muziekband repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 uur in het meester Siebelinkhuis( Berlagelaan 2)

Voor informatie: jolanda@deklup.nl  of via telefoonummer: 06-14465288.