Digiwijs en digiveilig voor alle senioren

Burgerinitiatief: Digiwijs en digiveilig voor alle senioren

Voor heel veel kinderen, jongeren en volwassenen hebben computer, tablet en smartphone weinig geheimen. Ze app-en, surfen, googelen, facebooken en mailen er dagelijks wat af. Maar veel 75-plussers laten alles wat met de computer moet gebeuren aan anderen over en veel jongere senioren hebben moeite met de digitalisering. Carmina Grünewald gaat daarom Digiwijs en digiveilig lessen voor senioren aanbieden die aangevuld gaan worden met telefoonhulp èn hulp aan huis. ETC Nederland helpt financieel een handje om de kosten laag te houden.

Carmina is vrijwilliger bij gamen voor ouderen in het FUN-IE-FIT van De Klup Twente en ze ontdekte dat veel van haar deelnemers worstelen met de digitalisering, het werken met computer, laptop of tablet en smartphone. Ze schiet ze regelmatig te hulp bij een weigerachtige telefoon en hoorde zo van de senioren dat ze heel graag – in hun eigen tempo – willen leren over computer, tablet en smartphone en vooral hoe ze veilig het internet op moeten. ‘Want met name ouderen worden slachtoffer van oplichting’, weet Carmina.
Naar aanleiding van de vraag van senioren, gaat Carmina met collega vrijwilliger Dinie Heithuis de cursus Digiwijs en digiveilig aanbieden. Ze kan daarvoor gebruik maken van het computercafé in het Meester Siebelinkhuis, omdat De Klup Twente burgerinitiatieven als dat van Carmina toejuicht èn ondersteunt. Iedere bijeenkomst op de vrijdagmorgen begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur, met een half uurtje pauze. Deelnemers krijgen koffie, thee en een lekkernij. Ze krijgen ook heel eenvoudig lesmateriaal dat eerst wordt uitgelegd, waarmee ze vervolgens kunnen oefenen (zo lang ze willen en nodig is) en dat ze mee naar huis kunnen nemen om het daar ook te proberen.

Digiwijs en digiveilig is niet als andere computercursussen. Om te beginnen staat niet vast hoelang de cursus gaat duren. Een deelnemer stopt wanneer hij of zij vindt dat ze genoeg heeft geleerd. Er is ook niet iedere bijeenkomst nieuwe lesstof. Deelnemers bepalen zelf wanneer ze weer wat nieuws willen leren. Daarbij is er iets bijzonders met de pauzes van Digiwijs en digiveilig. Die zijn om te beginnen gezellig en er wordt altijd voor iets lekkers gezorgd bij thee of koffie. Maar daarnaast kunnen deelnemers met hun eigen laptop, tablet (Ipad) of smartphone naar de cursusleiders om probleem(pjes) te laten verhelpen of om vragen voor te leggen.

Digiwijs en digiveilig zal op termijn worden aangevuld met twee verschillende diensten voor deelnemers: een telefonische hulpdienst waar deelnemers mee kunnen bellen als ze thuis een probleempje hebben met hun apparatuur. Een van de cursusleiders gaat dat dan op afstand proberen te verhelpen. De telefonische hulpdienst wordt al heel snel na de start van Digiwijs en digiveilig actief.
Op termijn komt er nog een extra dienst voor de deelnemers van Digiwijs en digiveilig: computerhulp aan huis. Als deelnemers problemen hebben met hun computer of er moet iets op worden geïnstalleerd dan kunnen ze – tegen speciale cursustarieven – een beroep doen op de cursusleiding. Die komt dan ofwel zelf thuis de problemen verhelpen of zet een expert in die tijdens de bijeenkomsten aan de deelnemers is voorgesteld. Daarmee weten mensen wie er bij hen in huis komt en dat het vertrouwd – en veilig – is.
Digiwijs en digiveilig start met maximaal acht cursisten en minimaal twee cursusleiders. De computerlessen zijn in het computercafé van De Klup Twente, in het Meester Siebelinkhuis aan de Berlagelaan 2 in Almelo. De eerste bijeenkomst is op vrijdagmorgen 1 februari en begint om 10.00 uur. Kosten zijn €12,50 per bijeenkomst van twee uur, inclusief koffie/thee/lekkers en het cursusmateriaal. De kosten zijn laag, omdat ETC Nederland Digiwijs en digiveilig sponsort. Ouderen met een minimum inkomen kunnen voor deze activiteit ook een beroep doen op Almelo Doet Mee.
Opgave: carmina.digiwijs@gmail.com of bellen met Carmina Grünewald 06 39 58 14 45 b.g.g. Jolanda Overdorp 06 14 46 52 88